Ръководство

инж. ЛАЛКА МОМЧИЛОВА ЦОНКИНА-ФЪРТУНКОВА

ДИРЕКТОР

инж. ВАЛЯ ИЛИЕВА

Заместник директор учебна дейност

НЕВЕНА СТИЛИЯНОВА

Главен счетоводител