pgme-sofia

Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" - София

Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н. Й. Вапцаров“ – София е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Училището води своето начало от далечната 1962 г. като Техникум по механоелектротехника за подготовка на специалисти, със средно техническо образование. 

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ – София предлага общообразователна и професионална подготовка във високотехнологична учебна среда, с грижа към личностното развитие, професионалното израстване и реализация на учениците.

В партньорство с различни работодатели и бизнес партньори в гимназията се предлага дуално обучение. То създава възможности за квалификация на бъдеща работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Учениците от 11 и 12 клас получават възможност за връзка между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Работодателите пък могат да наемат квалифицирани кадри, с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности улесняват прехода от образование към устойчива заетост.

Интересът към дуалната система на обучение сред учениците и родителите е голям, като по този начин учениците от първи гимназиален етап получават подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие.

Classroom | Google for Education

Електронно обучение

Shkolo.bg : Дигитална трансформация на училища

Електронен дневник

Новини

България в първите 20% по младежи с нови умения

Младежите в България подобряват уменията си и по този показател страната ни е в първите 20% от 14 държави в ЕС.
Прочетете повече…

Изпратихме Випуск 2022

Още един 12 клас прекрачи за последно вратите на любимото училище – Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – София. На добър час!

Прочетете повече…