Професионална гимназия по механоелектротехника Н. Й. Вапцаров - гр.София

Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" - София

Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н. Й. Вапцаров“ – София е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Училището води своето начало от далечната 1962 г. като Техникум по механоелектротехника за подготовка на специалисти, със средно техническо образование. 

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ – София предлага общообразователна и професионална подготовка във високотехнологична учебна среда, с грижа към личностното развитие, професионалното израстване и реализация на учениците.

В партньорство с различни работодатели и бизнес партньори в гимназията се предлага дуално обучение. То създава възможности за квалификация на бъдеща работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Учениците от 11 и 12 клас получават възможност за връзка между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Работодателите пък могат да наемат квалифицирани кадри, с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности улесняват прехода от образование към устойчива заетост.

Интересът към дуалната система на обучение сред учениците и родителите е голям, като по този начин учениците от първи гимназиален етап получават подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие.

Classroom | Google for Education

Електронно обучение

Shkolo.bg : Дигитална трансформация на училища

Електронен дневник

Новини

Учениците в професионалните гимназии ще трупат кредити за квалификация

Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост.
Прочетете повече…

Кандидатстването след седми клас започва на 5 юли

От 5 до 7 юли тази година предстои подаването на заявления за участие в първия етап на класирането в училищата след седми клас. Това съобщават на кандидат-гимназистите и на техните родители от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град на сайта си.

Прочетете повече…