ПРИЕМ 2022-2023

ПГМЕ специалности
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ПРОФЕСИЯ

Електромонтьор II-ра степен

СПЕЦИАЛНОСТ

Електрообзавеждане на производството      

 

ПРОФЕСИЯ

Техник на електронна техника            

СПЕЦИАЛНОСТ

Промишлена електроника      

 

ПРОФЕСИЯ

Машинен монтьор      

СПЕЦИАЛНОСТ

Металообработващи машини

 

Всички ученици, приети в VІІІ клас по защитени от държавата специалности и по специалности, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда, имат право да получават стипендия за обучение.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
  • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.

Документи, необходими за записване на ученици

  • Заявление до директора
  • Свидетелство за основно образование – оригинал
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Записването на класираните ученици се извършва в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“.

Работно време на комисията за прием на ученици – всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа

Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици: