Екип

Ръководство

Випуск 2022

инж. ЛАЛКА МОМЧИЛОВА-ЦОНКИНА

Директор

Випуск 2022

инж. ВАЛЯ ИЛИЕВА

Зам.-директор "Учебна дейност"

НЕВЕНА СТИЛИЯНОВА

Главен счетоводител

Преподаватели

Общообразователна подготовка

АДЖЕРИНА ДИМИТРОВА

Български език и литература

КРЕМЕНА РИКОВА

Български език и литература

ДАРИНА ДИМИТРОВА

Английски език

НАДЯ ДОБРЕВА

Английски език 

ИВАН ТОДОРОВ

Математика

НИНА ГИКОВА

Математика

РУМЯНА ПЕТРОВА

Немски език

География

АЛЕКСАНДРА МАЙКОВА

Биология и здравно образование 

Химия и опазване на околната среда  

ЕЛИНА ДИМИТРОВА

История и цивилизации

Свят и личност

Гражданско образование 

ЕЛИСАВЕТА СТАНЧЕВА-МИХАЙЛОВА

Философия

Гражданско образование

ЦВЕТАЛИН ТОТЕВ

Физика и астрономия 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ

Физическо възпитание и спорт

Спортни дейност