ДОКУМЕНТИ

Административни услуги

  • Издаване на Удостоверение за завършен етап на училищно обучение или завършен клас.
  • Издаване на дубликати на диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за завършен етап на училищно обучение или завършен клас.
  • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3).
  • Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

За информация: 02 939 621, канцелария