БЛАНКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.5, ал.7 от КСО за издаване на документи

ДЕКЛАРАЦИЯ за проведени лекторски часове по образец

ДЕКЛАРАЦИЯ за проведени лекторски часове по заместване

ЗАЯВЛЕНИЕ за платен годишен отпуск

ЗАЯВЛЕНИЕ за служебен отпуск

ЗАЯВЛЕНИЕ за неплатен отпуск

ЗАЯВЛЕНИЕ за отлагане на неизползван отпуск