Последни новини

На вниманието на кандидат-гимназистите

Дейностите по приема на ученици в VIII клас се определят със заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на МОН - Приложение 2 и График на дейностите по приема.

Повече информация за приема в ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" можете да видите в рубрика Прием.

 

Събития

Във връзка с юбилея на училището през месец януари бе проведено съревнование между ученици от 9а клас и 9б на тема: „Застрашената планета”.

Бяха изготвени и дидактически табла по темата, в които бе представено виждането на децата за съвременния свят.

След анонимно гласуване от учителите на ПГМЕ бяха излъчени победители: 9а – Кристян, Владислав; от 9б – Сауд и Антоанета.

 

 Всички участващи в проекта деца бяха отличени. Read more: Събития
Free business joomla templates