Articles

Модернизиране на професионалното обучение в ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”

 

През 2011-2012 г работим по проект „Модернизиране на професионалното обучение по електрически машини в ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”

По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” , наш партньор е ”ИНТЕР МАШИНЕКС” ООД

Съфинансиране от партньора – 16 000 лв., финансиране от програмата 83 419 общо: 99 419 лева. По тази програма работим от 2008 г. с партньори:

ЕС ЕМ СИ Индустриал Аутомейшън България ЕООД

„Фродексим” ООД

„Еллаб” ООД, София Мед АД

СТИЛМЕТ АД

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД.

Основни цели: Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда, повишаване на относителния дял на трудовата и социална реализация на завършващите по изучаваните професии. Модернизиране на съществуващите лаборатории и работилници със съвременни технически средства. Реализиране на производствена практика в реални производствени условия, осигуряване на мобилност на групите ученици по производствена практика, както и тяхното ефективно и безпрепятствено придвижване до производствените предприятия.

Free business joomla templates