Articles

Училищната униформа

Училищната униформа – традиция в българското училище – 19.09.2008 г.- Национална програма «Училището-територия на учениците», Модул «Ритуализация на училищния живот». Основна цел – мотивиране на отговорно отношение към имиджа на училището, подпомагане и утвърждаване на училищните правила и дисциплина, изграждане и подържане на училищните традиции, изграждане уважение към личността на ученика и отговорност към учебния процес, намаляване влиянието на финансовите възможности на семействата, което косвено ще повлияе положително за намалямане на насилието и кражбите.

Free business joomla templates