Последни новини

Конкурс

ПГМЕ обявява свободно място за учител по математикаНеобходими документи:  заявление /свободен текст/,  СV,  документи за образование и квалификация.

Документите се подават в стая 203 или на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Срок: 23.11.2018 г.

 

Articles

Училищната униформа

Училищната униформа – традиция в българското училище – 19.09.2008 г.- Национална програма «Училището-територия на учениците», Модул «Ритуализация на училищния живот». Основна цел – мотивиране на отговорно отношение към имиджа на училището, подпомагане и утвърждаване на училищните правила и дисциплина, изграждане и подържане на училищните традиции, изграждане уважение към личността на ученика и отговорност към учебния процес, намаляване влиянието на финансовите възможности на семействата, което косвено ще повлияе положително за намалямане на насилието и кражбите.

Free business joomla templates