Последни новини

ТЪРГ

ПГМЕ обявява търг за определяне на наемател на помещение с площ 248 кв.м., предназначено за ученически бюфет, находящо се в двора на училището.  

Повече информация на телефон 0882 450 159 - инж. Л.Момчилова

Срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.

 Обява

Articles

Училищната униформа

Училищната униформа – традиция в българското училище – 19.09.2008 г.- Национална програма «Училището-територия на учениците», Модул «Ритуализация на училищния живот». Основна цел – мотивиране на отговорно отношение към имиджа на училището, подпомагане и утвърждаване на училищните правила и дисциплина, изграждане и подържане на училищните традиции, изграждане уважение към личността на ученика и отговорност към учебния процес, намаляване влиянието на финансовите възможности на семействата, което косвено ще повлияе положително за намалямане на насилието и кражбите.

Free business joomla templates