Articles

Кариерно-иновационен център

Национална програма «Училището – територия на учениците» модул «Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност».

Целите на проекта са: да се ангажира свободното време на учениците за подпомагане на бъдещата им професионална реализиция. Съдействие за професионалната ориентация, реализация и кариерно развитие като пресечна точка между интересите на бизнеса, академичните среди и професионалната гимназия. Трансфер и внедряване на нововъведения в областта на обучението, практиката и реализацията на ученици и учители.

Free business joomla templates