Последни новини

Конкурс

ПГМЕ обявява свободно място за учител по математикаНеобходими документи:  заявление /свободен текст/,  СV,  документи за образование и квалификация.

Документите се подават в стая 203 или на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Срок: 23.11.2018 г.

 

Articles

Кариерно-иновационен център

Национална програма «Училището – територия на учениците» модул «Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност».

Целите на проекта са: да се ангажира свободното време на учениците за подпомагане на бъдещата им професионална реализиция. Съдействие за професионалната ориентация, реализация и кариерно развитие като пресечна точка между интересите на бизнеса, академичните среди и професионалната гимназия. Трансфер и внедряване на нововъведения в областта на обучението, практиката и реализацията на ученици и учители.

Free business joomla templates