Последни новини

ТЪРГ

ПГМЕ обявява търг за определяне на наемател на помещение с площ 248 кв.м., предназначено за ученически бюфет, находящо се в двора на училището.  

Повече информация на телефон 0882 450 159 - инж. Л.Момчилова

Срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.

 Обява

Articles

Кариерно-иновационен център

Национална програма «Училището – територия на учениците» модул «Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност».

Целите на проекта са: да се ангажира свободното време на учениците за подпомагане на бъдещата им професионална реализиция. Съдействие за професионалната ориентация, реализация и кариерно развитие като пресечна точка между интересите на бизнеса, академичните среди и професионалната гимназия. Трансфер и внедряване на нововъведения в областта на обучението, практиката и реализацията на ученици и учители.

Free business joomla templates