Articles

Проект София

Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали» по ОП «Регионално развитие». Дава възможност за подобряване енергийната ефективност на сградата на училището, чрез топлоизолация на фасадата, изграждане на подходяща архитектурна среда, която ще позволи на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат свободен достъп до и в сградата. Създаване на условия за съвременно и качествено професионално обучение, чрез модерно обзавеждане на три лаборатории по: Автоматизация на производството”, „Леене и художествени изделия от метал” и „Заваряване”. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани през 2012 г.

Училището е в списъка на доставчиците на услуги за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Free business joomla templates