Последни новини

ТЪРГ

ПГМЕ обявява търг за определяне на наемател на помещение с площ 248 кв.м., предназначено за ученически бюфет, находящо се в двора на училището.  

Повече информация на телефон 0882 450 159 - инж. Л.Момчилова

Срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.

 Обява

Articles

Разработка на механизъм за училищни практики

Европейски социален фонд 2007-2013, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Партньори: София Мед АД.

Цели на проекта са: Предоставяне на качествено професионално обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация. Осъществяване на професионално ориентиране на практикуващите ученици и стажанти, опознаване с потенциалните им работодатели и приспособяване към потребностите на пазара на труда.

Free business joomla templates