Последни новини

Конкурс

ПГМЕ обявява свободно място за учител по математикаНеобходими документи:  заявление /свободен текст/,  СV,  документи за образование и квалификация.

Документите се подават в стая 203 или на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Срок: 23.11.2018 г.

 

Articles

Разработка на механизъм за училищни практики

Европейски социален фонд 2007-2013, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Партньори: София Мед АД.

Цели на проекта са: Предоставяне на качествено професионално обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация. Осъществяване на професионално ориентиране на практикуващите ученици и стажанти, опознаване с потенциалните им работодатели и приспособяване към потребностите на пазара на труда.

Free business joomla templates