Articles

Разработка на механизъм за училищни практики

Европейски социален фонд 2007-2013, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Партньори: София Мед АД.

Цели на проекта са: Предоставяне на качествено професионално обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация. Осъществяване на професионално ориентиране на практикуващите ученици и стажанти, опознаване с потенциалните им работодатели и приспособяване към потребностите на пазара на труда.

Free business joomla templates