Реализация на учениците

  Европейското бъдеще на българското образование диктува нов подход при прилагане на политиката за тясна връзка между училище и бизнес. Това е необходимо сътрудничество, което дава практическа реализация на възпитаниците на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”.

  Приближаването на практическото обучение на младите хора в условия, близки до производствените, спомага за тяхната добра подготовка, както и за по-лесната им адаптация до производствена среда, мотивира ги да научават повече и повече, да се конкурират и да дават качествена продукция. Качествената работа ги прави конкурентноспособни и желани кадри в реални производствени условия.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” работи добре с бизнеса, като гимназията сключи договори с „Тепрометал” Холдинг, което им предоставя възможност за:

  •    фирмена стипендия
  •    платени летни стажове
  •    безплатни учебни пособия
  •    засилено изучаване на английски език
  •    договор за издръжка и продължаване на обучението във ВУЗ
  •    безплатен летен отдих
  •    модерно оборудвано работно място, високо заплащане, възможност за кариера и професионална реализация в проспериращите: 

                                   Стилмет” АД                                                                          София Мед”                                                                         

         

                             „Стомана индъстри” АД

  •  специализация в чужбина

Завършилите ученици, се ползват с предимство при кандидатстване в:

Технически университет – София


ВТУ „Тодор Каблешков” – София


ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна


ВХТМУ - София

 


 

  Основополагащ принцип на европейското образование е „Учене през целия живот” – интелектуалният потенциал на една нация се измерва с качественото обучение на бъдещото поколение. Ръководството на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” е уверено, че това е правилният път за развитие на нашето училище!

  Създаден е кариерен център за развитие – първият на територията на България – това е сигурен и неоспорим фактор за бъдещи успехи на нашите възпитаници.

  Осигуряваме мобилност на учениците при провеждане на практическите занятия като чрез спечелен проект се сдобихме с училищен автобус.

  Всички грижи дават плодове – това са получените награди на наши ученици по време на ежегодно провежданата Панорама на професионалното образование.

   


Free business joomla templates