Последни новини

Преподаване и учене от разстояние

С оглед на специфичните условия, електронна комуникация ще се осъществява чрез електронна поща. Учебните материали ще получавате на следните e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Реализация на учениците

  Европейското бъдеще на българското образование диктува нов подход при прилагане на политиката за тясна връзка между училище и бизнес. Това е необходимо сътрудничество, което дава практическа реализация на възпитаниците на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”.

  Приближаването на практическото обучение на младите хора в условия, близки до производствените, спомага за тяхната добра подготовка, както и за по-лесната им адаптация до производствена среда, мотивира ги да научават повече и повече, да се конкурират и да дават качествена продукция. Качествената работа ги прави конкурентноспособни и желани кадри в реални производствени условия.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” работи добре с бизнеса, като гимназията сключи договори с „Тепрометал” Холдинг, което им предоставя възможност за:

  •    фирмена стипендия
  •    платени летни стажове
  •    безплатни учебни пособия
  •    засилено изучаване на английски език
  •    договор за издръжка и продължаване на обучението във ВУЗ
  •    безплатен летен отдих
  •    модерно оборудвано работно място, високо заплащане, възможност за кариера и професионална реализация в проспериращите: 

                                   Стилмет” АД                                                                          София Мед”                                                                         

         

                             „Стомана индъстри” АД

  •  специализация в чужбина

Завършилите ученици, се ползват с предимство при кандидатстване в:

Технически университет – София


ВТУ „Тодор Каблешков” – София


ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна


ВХТМУ - София

 


 

  Основополагащ принцип на европейското образование е „Учене през целия живот” – интелектуалният потенциал на една нация се измерва с качественото обучение на бъдещото поколение. Ръководството на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” е уверено, че това е правилният път за развитие на нашето училище!

  Създаден е кариерен център за развитие – първият на територията на България – това е сигурен и неоспорим фактор за бъдещи успехи на нашите възпитаници.

  Осигуряваме мобилност на учениците при провеждане на практическите занятия като чрез спечелен проект се сдобихме с училищен автобус.

  Всички грижи дават плодове – това са получените награди на наши ученици по време на ежегодно провежданата Панорама на професионалното образование.

   


Free business joomla templates