Професии и специалности

 

ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" обучава ученици в следните специалности:

  Специалност:

 • Възобновяеми енергийни източници

Специалност: 

 • Електрообзавеждане на производството

Специалност:

 • Промишлена електроника

Специалност:

 • Автоматизация на непрекъснати производства

Специалност:

 • Металообработващи машини

Специалност:

 • Машини и съоръжения за заваряване

Специалност:

 • Художествени изделия от метал

 

Форми на обучение:

 • дневна
 • обучение чрез работа
 • вечерна
 • самостоятелна

 

Free business joomla templates