Последни новини

110 години от рождението на Никола Вапцаров

Победители в конкурса:

1. Есе - Сехер Дуран Емин

2. Табло:

 • В категория "Най-голямо есететическо въздействие" победител е 8б клас.
 • В категория "Съответствие с поставената тема" победител е 8а клас.
 • В категория "Най-добро послание в съвремието" победител е 9а клас.
 • В категория "Оригиналност и творчески подход" победител е 9б клас.

За индивидуално изработени табла победители са:

 • Величко, Нада и Маргарита - 10а клас
 • Валерия и Емилия - 11а клас
 • Илиан - 10а клас
 • Камелия - 11б клас
Read more...

Професии и специалности

 

ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" обучава ученици в следните специалности:

  Специалност:

 • Възобновяеми енергийни източници

Специалност: 

 • Електрообзавеждане на производството

Специалност:

 • Промишлена електроника

Специалност:

 • Автоматизация на непрекъснати производства

Специалност:

 • Металообработващи машини

Специалност:

 • Машини и съоръжения за заваряване

Специалност:

 • Художествени изделия от метал

 

Форми на обучение:

 • дневна
 • обучение чрез работа
 • вечерна
 • самостоятелна

 

Free business joomla templates