След основно образование

Специалности


През 2020/2021 ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" ще осъществява прием в следните професии и специалности:

Професия: код 522010 Eлектротехник

  • Специалност: код 5220103 - Електрообзавежадане на производството

дневна форма на обучение

Професия: код 522020 - Електромонтьор

дуална форма на обучение

Професия: код 521040 - Машинен монтьор

  • Специалност: код 5210414 - Металообработващи машини

       дуална форма на обучение

Професия: код 523030 - Техник на електронна техника

  •  Специалност: код 5230301 - Промишлена електроника - с разширено изучаване на английски език

        дневна форма на обучение

 

В училището са създадени условия зя обучение на ученици с увреждане на опорно двигателната система!


Free business joomla templates