Делегиран бюджет

Второ тримесечие 2016 г.

Трето тримесечие 2016 г.


Четвърто тримесечие 2016 г.


Първо тримесечие 2017 г.


Второ тримесечие 2017 г.


Трето тримесечие 2017 г.


Четвърто тримесечие 2017 г.Първо тримесечие 2018 г.

 

Второ тримесечие 2018 г.

 

 

 Трето тримесечие 2018 г.

 

 

Четвърто тримесечие 2018 г.

 

 

Първо тримесечие 2019 г.

 

Второ тримесечие 2019 г.

Трето тримесечие 2019 г.

 

Четвърто тримесечие 2019 г.

 

Първо тримесечие 2020 г.

Протокол от общо събрание

 

Второ тримесечие 2020 г. - Разходи за COVID 19

 

Второ тримесечие 2020 г.

 

 Tрето тримесечие 2020 г.

Четвърто тримесечие 2020 г.

Free business joomla templates