Проект "Професионално обучение по внедряване и използване на ВЕИ"

                                               

        Секторна програма „Леонардо да Винчи“

 

Програма „Учене през целия живот“

 

По Договор № 2013-1-BG1-LEO01-08897

Проект „Професионално обучение по внедряване и използване на възобновяеми енергийни източници“

Професионална гимназия по механоелектротехника

„Никола Йонков Вапцаров“, София

 

Римини, Италия


 

Free business joomla templates