Последни новини

Проект ДОМИНО

На 16.09.2016 г. в 10:00 часа беше даден официален старт на проект ДОМИНО - дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото, по професия Електротехник, специалност Електрообзавеждане на производството в ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров"

Проект "Професионално обучение по внедряване и използване на ВЕИ"

                                               

        Секторна програма „Леонардо да Винчи“

 

Програма „Учене през целия живот“

 

По Договор № 2013-1-BG1-LEO01-08897

Проект „Професионално обучение по внедряване и използване на възобновяеми енергийни източници“

Професионална гимназия по механоелектротехника

„Никола Йонков Вапцаров“, София

 

Римини, Италия


 

Free business joomla templates