За зрелостниците

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити:

сесия май-юни

Български език и литература - 21.05.2019 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 23.05.2019г., начало 08:00 ч.

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни зрелостни изпити - 05.03.2019 - 18.03.2019 г.

Служебните бележки за явяване на ДЗИ ще се получават в стая 204 на 17.05.2019 г.

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Дати за провеждане на  изпити за ПК:

сесия юни-юли

Теория на професията и специалността - 06.06.2019 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити за професионална квалификация - 10.05.2019 г.

 

 

Free business joomla templates