Articles

Електрообзавеждане на производството с интензивно изучаване на английски език

Прием след 7-ми клас

Срок на обучение 5 години

Завършилите електротехници придобиват практически умения за ремонти на битови и промишлени електроуредби.

Има квота в Технически университет и ВТУ "Тодор Каблешков" София.

Специалността "Електрообзавеждане на производството" е създадена още от основаването на гимназията, през 1962 г.

В изучаваната специалност са застъпени много теоретични и практически дисциплини, които изграждат бъдещите специалисти до необходимото професионално ниво.

Това гарантира успешната им професионална реализация на бъргарския и европейския пазар.

Учениците изучават засилено английск език. Придобиват знания по икономически и технически английски език. Обучението и по втори чужд език им помага за кариерно развите.

Free business joomla templates