Учители

Аджерина Димитрова

БЕЛ

инж. Дора Митова

Електрообзавеждане на производството

инж. Силвия Димитрова

Пластична обработка на металите

инж. Нели Зерева

Електроснабдяване
   

Александра Майкова

Биология и химия

Инж. Георги Тиков

Технология на

машиностроенето

Румяна Петрова

География и икономика

Немски език 

Елина Димитрова

История и цивилизация

     

 инж. Петя Тренева

машинен инженер

 инж. Людмила Тикова

машинен инженер

инж. Ивета Бинева

еликтроинженер

 

инж. Валентина Владова

Информационни технологии

 

       

 Дарина Димитрова

Английски език

 

инж. Росен Иванов

машинен инженер

 Елена Черпокова

Математика

 

Емилия Вълчева

Български език

       

 Надя Добрева

английски език

д-р инж. Цветалин Тотев

Физика и астрономия

 инж. Христо Диков

електроинженер

 инж. Валентин Лаков

електроинженер

       
       
       

 

 

 

 

                        

Free business joomla templates