Последни новини

110 години от рождението на Никола Вапцаров

Победители в конкурса:

1. Есе - Сехер Дуран Емин

2. Табло:

  • В категория "Най-голямо есететическо въздействие" победител е 8б клас.
  • В категория "Съответствие с поставената тема" победител е 8а клас.
  • В категория "Най-добро послание в съвремието" победител е 9а клас.
  • В категория "Оригиналност и творчески подход" победител е 9б клас.

За индивидуално изработени табла победители са:

  • Величко, Нада и Маргарита - 10а клас
  • Валерия и Емилия - 11а клас
  • Илиан - 10а клас
  • Камелия - 11б клас
Read more...

Учители

Аджерина Димитрова

БЕЛ

инж. Дора Митова

Електрообзавеждане на производството

инж. Силвия Димитрова

Пластична обработка на металите

инж. Нели Зерева

Електроснабдяване
   

Александра Майкова

Биология и химия

Инж. Георги Тиков

Технология на

машиностроенето

Румяна Петрова

География и икономика

Немски език 

Елина Димитрова

История и цивилизация

     

 инж. Петя Тренева

ЗБУТ

 инж. Людмила Тикова

Технология на машиностроенето

инж. Ивета Бинева

Градивни елементи

 

инж. Валентина Георгиева

 Информационно-измервателна техника

 

инж. Валентина Владова

Информатика и информационни технологии

 Виолета Господинова

Философски цикъл

Надежда Шопова

БЕЛ

 инж. Дечко Аспарухов

Цифрова схемотехника

       
   

 

 
       
       
       

 

 

 

 

                        

Free business joomla templates