Последни новини

На вниманието на кандидат-гимназистите

Дейностите по приема на ученици в VIII клас се определят със заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на МОН - Приложение 2 и График на дейностите по приема.

Повече информация за приема в ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" можете да видите в рубрика Прием.

 

Най-добър техник в машиностроенето

 

На 07.02.2012 г. се проведе училищният кръг на състезанието "Най-добър техник в машиностроенето". В него взеха участие ученици от 11а и 12а клас от направление "Машиностроене, металообработване и металургия". Класиралите се на първите три места - Дамян Начев Дамянов, Йордан Кирилов Пенев и Мария Банчева Тошева, ще представят училището на Националния кръг на състезанието, който ще се проведе на 16 и 17.03.2012 г. в ПТГ "В.Левски" в гр. Горна Оряховица.

Free business joomla templates