Последни новини

На вниманието на кандидат-гимназистите

Дейностите по приема на ученици в VIII клас се определят със заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на МОН - Приложение 2 и График на дейностите по приема.

Повече информация за приема в ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" можете да видите в рубрика Прием.

 

Допълнителен час на класа

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

”Н.Й.Вапцаров”- СОФИЯ, ул.”Ст. планина”№13

Г Р А Ф И К

за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на

родители и ученици и водене на училищната документация

през ІІ-рия учебен срок

клас

ден

час

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

сряда

15:00 - 15:45 ч.

10а

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

10б

четвъртък

14,00 - 14,45 ч.

10в

сряда

11:45 - 12:30 ч.

10г

четвъртък

15:00 - 15:45 ч.

11а

вторник

14,00 - 14,45 ч.

11б

вторник

14,00 - 14,45 ч.

11в

четвъртък

14,00 - 14,45 ч.

11г

сряда

17:00 - 17:45 ч.

12а

вторник

14,00 - 14,45 ч.

12б

понеделник

14,00 - 14,45 ч.

12в

четвъртък

14,00 - 14,45 ч.

12г

четвъртък

17:00 - 17:45 ч.

 

 

Free business joomla templates