Училището днес

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” е единственото професионално училище по механоелектротехника в София и София - област.

  ПГМЕ има свой печатен орган – вестник „Училищен форум”, който излиза от януари 2007-ма година. Вестникът спечели приза за най-добре списвано ученическо издание на СУ „Климент Охридски” съвместно със Столична Библиотека и фондация „Свети Иван Рилски”. Един от най-важните приоритети на европейска България е образованието на младото поколение. ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” си е поставило предизвикателството да се нареди сред модерно оборудваните училища, което е сигурен фактор за създаването на знаещи и можещи млади хора.

  Доказателство за правилната политика на административния мениджмънт, под ръководството на Директора – г-н М. Зовикян е и заповедта за сливане на Софийската техническа гимназия към ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”, осъществено със заповед № РД14 -126 от 10 август 2010 година на МОМН( ДВ. Брой 69 от 3 септември 2010 година). Десетилетия след създаването на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” учители и ученици в реално време, с реални дела доказват правото му на съществуване. Получените знания са полезни само тогава, когато се прилагат на практика.

  Ние сме спокойни, защото ЗАЕДНО МОЖЕМ!

Free business joomla templates