Последни новини

110 години от рождението на Никола Вапцаров

Победители в конкурса:

1. Есе - Сехер Дуран Емин

2. Табло:

  • В категория "Най-голямо есететическо въздействие" победител е 8б клас.
  • В категория "Съответствие с поставената тема" победител е 8а клас.
  • В категория "Най-добро послание в съвремието" победител е 9а клас.
  • В категория "Оригиналност и творчески подход" победител е 9б клас.

За индивидуално изработени табла победители са:

  • Величко, Нада и Маргарита - 10а клас
  • Валерия и Емилия - 11а клас
  • Илиан - 10а клас
  • Камелия - 11б клас
Read more...

Училището днес

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” е единственото професионално училище по механоелектротехника в София и София - област.

  ПГМЕ има свой печатен орган – вестник „Училищен форум”, който излиза от януари 2007-ма година. Вестникът спечели приза за най-добре списвано ученическо издание на СУ „Климент Охридски” съвместно със Столична Библиотека и фондация „Свети Иван Рилски”. Един от най-важните приоритети на европейска България е образованието на младото поколение. ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” си е поставило предизвикателството да се нареди сред модерно оборудваните училища, което е сигурен фактор за създаването на знаещи и можещи млади хора.

  Доказателство за правилната политика на административния мениджмънт, под ръководството на Директора – г-н М. Зовикян е и заповедта за сливане на Софийската техническа гимназия към ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров”, осъществено със заповед № РД14 -126 от 10 август 2010 година на МОМН( ДВ. Брой 69 от 3 септември 2010 година). Десетилетия след създаването на ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров” учители и ученици в реално време, с реални дела доказват правото му на съществуване. Получените знания са полезни само тогава, когато се прилагат на практика.

  Ние сме спокойни, защото ЗАЕДНО МОЖЕМ!

Free business joomla templates