История

ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

СЪЗДАВАНЕТО

     Училището е открито през 1962 г. като ТМЕ (Техникум по механоелектротехника) със заповед №18-А/12.07.1962 г. на Министерството на просветата и културата за подготвка на специалисти със средно техническо образование.

     Първият директор на техникума е Георги Иванов Тавков (1962 - 1964). През първата 1962/1963 учебна година са приети 243 ученици в 6 паралелки по три специалности. Първите специалности са: "Технология на машиностроенето студена обработка", "Подемнотранспортни и строителни машини" и "Електрообзавеждане на промишлени предприятия". Приетите ученици временно се обучават в 23 Гимназия на ул. "Султан тепе" №1, а през учебната 1963/1964 г. ТМЕ е настанена в сградата на ул. "Стара планина" №13. Преминава се на кабинетно обучение.

     Следващите директори са: Александър Костадинов Венков (1964 - 1969) и Иван Стоименов Станков (1969 - 1970). През 1965/1966 г. започва надстройка на сградата. На 21.05.1966 г. завършва първият випуск на техникума.

     През 1967 г. се извършва обединение на ТМЕ и Техникум по металургия - Ботунец. С прибавените нови металургични специалности училището получава наименование ТМЕМ (Техникум по механоелектротехника и металургия).

    От 1970 г. до 1990 г. директор е Митко Стоянов Стоименов. Откриват се нови специалности: "Автоматизация на производството" (учебната 1970/1971 година), "Металургия на цветните матали" (учебната 1972/1973 година).

     През 1972/1973 учебна година е основан клуб на ТНТМ към ТМЕМ.

УТВЪРЖДАВАНЕТО

     За 10-годишния юбилей (1972) техникумът приема за свой патрон Никола Йонков Вапцаров и е награден със златна почетна значка на МК "Кремиковци".

     През 1982 г. училището се класира на І-во място в район "В.Левски" и на ІІ-ро място в столицата в съревнаванието между професионалните учебни заведения, а тогавашния директор  - Митко Стоименов е удостоен със званието "народен учител".

     През учебната 1983/1984 г. за първи път в техникума се обучават ученици в УПК по професиите "Оператор в черната металургия" и "Монтьор на електрически машини". За учениците са осигурени самостоятелни работни места в базовото предприятие.

     През 1984 г. се създава първата компютърна зала. Машинният парк се разширява с нови машини и е въведено ново шлосерно отделение. В учебния и учебно-производствения процес широко навлиза съвременна електронноизчислителна техника. Непрекъснато се обогатява и обновява материалната база.

     Под ръководството на Петър Василев се сформират младежки творчески колективи за разработване на технически задачи. На националните прегледи на ТНТМ през 1983 г., 1985 г. и 1987 г. са наградени с 14 златни значки разработки на клуба на ТНТМ към техникума. Разработките решават технически проблеми на производството, а някои от тях се внедряват с очакван икономически ефект.

     Производственото обучение (1982 - 1992) се провежда в техникума и в базовите предприятия (МК "Кремиковци" и КОЦМ "Д.Ганев"). Учениците придобиват трудови навици и умения, предвидени в програмата на учебна и лабораторна практика. Учебно-производствения план се изпълнява с повече от 100%. Физкултурният клуб "Динамо" при техникума бележи сериозни успехи по футбол, баскетбол и волейбол.

   По случай 25-годишния юбилей (1987/1988 учебна година) ТМЕМ "Н.Й.Вапцаров" е награден с орден "Кирил и Методий"-ІІстепен и се утвърждава като едно от водещите учебни заведения в гр. София.

     От 1990 г. директор на техникума става Петър Кирилов Василев (1990 - 2006).

     През 1992/1993 учебна година са приети за първи път три паралелки след 7 клас с интензивно изучаване на английски и немски език. Чуждоезиковото обучение привлича интереса на ученици и родители, защото дава възможност на учениците заедно с овладяването на езикови компетентности да развиват своите дарби в областта на техниката.

     През 1992 г. започва да излиза националния младежки вестник "Полет". Неговият главен редактор е Георги Киров - учител по бъргарски език и литература в техникума и поет, носител на Националната литературна награда "Димчо Дебелянов" за 2004 г.

   През 1994 г. след обединението на дневния и вечерния техникум училището се преобразува в Техникум по механоелектротехника (ТМЕ).

    През 2001 г. е открита специалността "Художествени изделия от метал". Завършилите стават техници-приложници, обучени да проектират и изработват художествени изделия от благородни метали.

     През 2003 г. ТМЕ е определен от МОН да се нарича ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров".

УВЕРЕНИ В ХХІ ВЕК

     Днес учебното заведение обединява усилията и амбициите на целия колектив, ръководен от г-н Мардирос Киркор Зовикян - директор от 2006 г., за изграждането на знаещи и можещи млади хора. Съвременната материална база и активната работа по европейски проекти градят авторитетния облик на гимназията. Учебната 2007/2008 г. премина под знака на градивната промяна. Училището спечели сериозни проекти и се вписа в модерното виждане за усвояване на европейските фондове.

     Работим по шест проекта:

  • "Модернизиране на системата на професионалното образование"
  • "Развитие на човешките ресурси"
  • "Създаване на кариерно-иновативен център"
  • "Училищна униформа - традиция в българското училище"
  • "Разработка на механизъм за училищни практики"
  • "Проект София - модернизация на училищната сграда" 

     Паралелно с работата по проекти се извърши огромен ремонт, финансиран от МОН - подмяна на дограми, ремонт на тоалетни и физкултурен салон, създаване на модерен фитнес център.

     Закупи се училищен микробус "Пежо" за реализиране на проекта, свързан с доближаване на учениците до истинска производствена среда.

     Училището разполага с учебно-тренировъчен център, изграден по инициатива на д-р Ханс Филип, Ротари клуб Китцбюел, Ротари клуб София.

     ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" бе избрана сред 3000 училища в България за стартиране на проект под наименование "Разбираема България".

     През 2008 г. вестник "Училищен форум" спечели приз за най-добре списван училищен вестник, а Аджерина Димитрова - ръководител на редакционния екип, получи грамота за отлично представяне.

     През 2009 г. гимназията спечели ІІІ-то масто на Панорамата на професионалното образование във Велико Търново.

     През 2009 г. нашето училище тържествено отбеляза 100 от рождението на нашия патрон Никола Вапцаров. Светлата годишнина се отрази ст темтечен ковцерт под наслов "За него Живота - направил бих всичко".

    През 2010 г. МОМН преобразува Софийска техническа гимназия - София и Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" в Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" - София.

     През 2010 г. на Панорамата на професионалното образование в Пловдив ученици от нашето училище спечелиха І-во и ІІ-ро място в индивидуалното класиране и ІІ-ро отборно място.

     В настоящия момент ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" разполага с 4 компютърни зали с високоскоростен интернет.

     Всяка година се сключват договори с фирми, които осигуряват практическата квалификация и реализация на нашите ученици. Осигурени са работни места в:

  • "София Мед"
  • "Стилмет" АД
  • "Стомана Индъстри" АД
  • "Боби Дизайн Студио"

     В гимназията се създадени условия за обучение на ученици с трайни увреждания на опорно-двигателната система.

     През учебната 2011/2012 г. започна обучение по две нови специалности: "Възобновяеми енергийни източници" и "Административно обслужване".

     За 50-годишната си история ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" подготви 8789 средни технически кадри. Стотици наши възпитаници реализират получените знания и умения на своите работни места.

     Голяма част от завършилите ученици продължават успешно обучението си във ВУЗ.

     Днес наши ученици са известни иженери, културни дейци, политици, бизнесмени, работници, спортисти...

25 години ТМЕМ “Н.Й.Вапцаров”


Free business joomla templates